Skolstart: Tisdag 21 Augusti

För att hålla er uppdaterade nästa termin så följ :  http://norsjoskolanselever07a.se/