På idrotten fredag 30/9 kommer vi att ha idrott i olika grupper. Barnen har med sig en lapp hem med vilken grupp de tillhör.

v.39 är det följande som gäller för de olika grupperna:

Is: skridskor i ishallen

Sten: inneidrott i sporthallen

Järn: dans i pingishallen

 

Ta med det ombyte som tidigare meddelats på veckobladet. Om det är någon förälder som har möjlighet att hjälpa oss att knyta skridskor så är ni välkomna till ishallen fredag kl.11:30.