Vi har tränat på bråk och delat. Vi har haft slöjd förra veckan. Kub hade sy-slöjd och vi fick sy ett bok-märke och vi fick sy med tråd. Några har haft extrabad.